Alexandra Jiříčková


Denní snění   Vedlejší dopad   Starší práce   Akvarely   Kontakt


Vedlejší dopad

V roce 2017 jsem začala pracovat na sérii obsahově i stylově abstraktnějších obrazů. Vždy mne zajímalo, zda by se daly zachytit síly přesahující rámec našeho chápání. Jak asi vypadal počátek světa? Jak vypadá vnitřek černé díry? Temná hmota? Jak si představit zeměkouli za 4 miliardy let po expanzi Slunce? Daly by se zachytit naše sny? Jak by se dal namalovat smysl života?

Vedlejším dopadem působení skrytých tajemných sil může být něco nového, dosud neuskutečněného. Pokouším se zachytit tuto realitu ještě ve fázi abstraktní možnosti její konkretizací v malbě obrazu.


Vrak

Vrak (skica)

Pohorky
2020, olej na plátně, 120 x 105 cm 2019, olej na plátně, 100 x 80 cm 2020, olej na plátně, 80 x 60 cm
 

Crystallus magnificus gemma

Crystallus magnificus fructus

Crystallus magnificus flos
2018, olej na plátně, 85 x 120 cm 2018, olej na plátně, 85 x 120 cm 2019, olej na plátně, 85 x 120 cm
 

Flos (skica) II

Flos

Flos (skica) I
2018, olej na plátně, 50 x 70 cm 2018, olej na plátně, 75 x 100 cm 2018, olej na plátně, 50 x 70 cm
 

Židle

Puklé poupě
2019, olej na plátně, 70 x 100 cm 2019, olej na plátně, 70 x 50 cm
 

Výstraha
2017, olej na plátně, 80 x 35 cm